Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 07/05/2024

Sáng ngày 7/5, HĐND phường Nghi Tân tiến hành kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, để thực hiện quy trình, thủ tục thông qua Nghị quyết việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Tham dự kỳ họp có ông Võ Văn Tuất – Phó trưởng Ban dân vận, Phó Trưởng đoàn chỉ đạo số 1 tại phường Nghi Tân. Các ông: Đậu Phương Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Lê Văn Phú – Phó Chủ tịch HĐND phường đồng chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề lần này đã nghe báo cáo của UBND phường về tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và thông qua Tờ trình về việc ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; nghe Ban pháp chế HĐND phường thông qua báo cáo kết quả thẩm tra việc lấy ý kiến cử tri; biểu quyết Nghị quyết việc lấy ý kiến cử tri đối với đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Theo đó, ngay sau khi ban hành công văn số 582/UBND – NV ngày 12/4 của UBND thị xã và Quyết định số 681 – QĐ/ThU, ngày 17/4 của BTV Thị uỷ Cửa Lò về thành lập BCĐ lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đảng uỷ phường Nghi Tân đã tiến hành thành lập và kiện toàn BCĐ, đồng thời chỉ đạo UBND phường ban hành đầy đủ các văn bản theo hướng dẫn và tổ chức các cuộc họp đảm bảo theo quy định để triển khai thực hiện, lấy ý kiến cử tri. Chỉ đạo 7/7 khối lập, rà soát danh sách cử tri và niêm yết công khai tại nhà văn hoá khối thời gian từ 30/3 đến 30/4; thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của khối để cử tri tới nhà văn hoá để kiểm tra, nắm bắt thông tin, phát hiện những sai sót để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Từ ngày 2/5 – 4/5, các khối đã tổ chức phát phiếu và hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, gửi phiếu lấy ý kiến, các biên bản tổng hợp về Ban chỉ đạo phường. Đã có 4.849 cử tri tham gia lấy phiếu; trong đó có 4.623/4.849 phiếu đồng ý và 226/4.849 không đồng ý.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND đã phát huy vai trò, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện sự thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình của UBND phường; 100% các vị đại biểu đã biểu quyết, nhất trí với kết quả việc lấy ý kiến cử tri với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật