Kỳ họp thứ 3- HĐND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 06/01/2022

Sáng ngày 6/1, HĐND phường Nghi Tân tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về dự với kỳ họp có đồng chí: Chế Đình Sơn – Phó Ban dân vận, Phó đoàn chỉ đạo tại phường Nghi Tân; Các đại biểu HĐND thị xã được bầu trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH – QP – AN năm 2021, giải pháp nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022; Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND kiến nghị trong và sau kỳ họp thứ nhất đến nay; Báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã Cửa Lò; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND phường; Thông báo của UB MTTQVN phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Báo cáo của UBND phường cho thấy, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, song UBND phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, vừa phòng vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH-QP-AN  đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 618 tỷ đồng, bằng 87,3% kế hoạch thị xã giao; Tổng thu thuế, phí và lệ phí đạt 580 tỷ đồng; Bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Chất lượng giáo dục được giữ vững. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính luôn được quan tâm triển khai. Công tác quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ địa phương vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, đó là: Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn,chuyển đổi ngành nghề chưa hiệu quả; Công tác thu ngân sách còn hạn chế; Tiến độ xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu còn chậm…

Kỳ họp thứ 3- HĐND phường lần này cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; Thông qua các Tờ trình, Nghị quyết./.

Đàm Hiền – Duy Quý