Kiểm tra công tác PCLB ở Nghi Hương

Đăng ngày 18/08/2014


Qua kiểm tra tài liệu, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cũng như báo cáo của chủ tịch UBND phường Nghi Hương, ý kiến phát biểu của lãnh đạo phường và các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra của TX, đ/c Nguyễn Thị Dung- PCT UBND TX nhấn mạnh thêm: Đối với địa bàn Nghi Hương có nhiều diện tích đất nông nghiệp, hơn nữa địa bàn dân cư tương đối bằng phẳng, sát biển nên mỗi khi bão lớn, kết hợp nước dâng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Bên cạnh làm tốt công tác xây dựng kế hoạch PCLB, thì tư tưởng của cán bộ và nhân dân còn chủ quan đối với công tác phòng chống lụt bão. Vì vậy Ban chỉ đạo PCLB phường phải luôn quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trong mùa mưa bão. Tiến hành nạo vét kênh, mương, chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch rau màu, tránh bão, lụt. Tiến hành chặt tỉa cành cây, chống đổ gãy gây thiệt hại tính mạng tài sản của nhân dân; có phương án di dời 57 hộ dân kinh doanh ốt biển và các khu vực dân cư bị ảnh hưởng do mưa bão đến nơi an toàn. Chuẩn bị phương án vật tư, thuốc men đầy đủ và vận dụng tốt phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí Phó chủ tịch thi xã cũng yêu cầu Ban chỉ đạo PCLB phường kiển tra, rà soát lại một lần nữa phương án PCLB, đặc biệt chú trọng công tác phòng là chính, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay./.

                                                                           Thanh Bình- Tạ Nhật