Kiểm tra công tác ATGT đường thủy ở Cửa Lò

Đăng ngày 04/07/2014

Thị xã Cửa Lò có trên 10km bờ biển, có 3 cảng biển là cảng xăng dầu, cảng Cửa Lò và cảng cá, 01 bến đò ngang qua sông, 01 bến tàu và đường thủy chở khách ra đảo Ngư.  

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn TX không có vụ tai nạn về đường thủy nội địa nào xẩy ra. UBND TX Cửa Lò luôn quan tâm chỉ đạo các ngành các cấp, các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt còn tồn tại cần khắc phục đó là: Bến đò ngang phường Nghi Hải không đủ điều kiện hoạt động, một số tàu đánh cá chở khách trái phép, nhiều thuyền thúng có gắn máy chở khách câu mực sai quy định. người điều khiển mô tô mước không có chứng chỉ chuyên môn…Theo đó đoàn kiểm tra kiến nghị, TX Cửa Lò cần tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ các phương tiện chở khách, nhất là thuyền thúng. Đầu tư nâng cấp bến đò ngang Nghi Hải, đồng thời xây dựng mô hình bến đò văn hóa kiểu mẫu. Chỉ đạo rà soát chất lượng phương tiện mô tô nước; Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng luật giao thông đường thủy nội địa đến đến các hộ, các tổ chức có phương tiện chở khách.

Qua kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn hàng hải và giao thông thủy nội địa; tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt những giải pháp đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội./.

                                                                           Thanh Bình-Duy Quý