Kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực công an TX Cửa Lò

Đăng ngày 14/04/2015

ca

Khai mạc kiểm tra chất lượng, thi cảnh sát khu vực giỏi

ca3

Kiểm tra niêm phong đề thi lý thuyết

ca1

Tham dự buổi kiểm tra, có 23 chiến sỹ là  cảnh sát khu vực, cán bộ hướng dẫn cảnh sát khu vực trên địa bàn thị xã. Đợt kiểm ta chất lượng này, mỗi chiến sỹ phải tham gia kiểm tra lý thuyết và phần kiểm tra thực tế kết quả công tác, trong đó tập trung vào công tác nắm tình hình; quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; quản lý đối tượng; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực...

Đợt kiểm tra sẽ kéo dài đến hết tháng 4-2015. Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ đánh giá chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng này. Đây cũng là dịp giúp lực lượng cảnh sát khu vực nâng cao năng lực công tác, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, kiến thức hiểu biết xã hội, phẩm chất đạo đức, khả năng giao tiếp ứng xử, giải quyết tình hình vụ việc ở địa bàn, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân./.

                                                                  Thanh Bình