Cửa Lò: Họp triển khai công tác Vệ sinh môi trường năm 2015

Đăng ngày 14/04/2015

mt

Hội nghị triển khai công tác vệ sinh môi trường 2015

mt1

Ông Doãn Tiến Dũng – chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

mt2

Bên cạnh những nội dung đã được triển khai hàng năm như tổ chức các chiến dịch ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu vực lâm viên bãi biển, các khu dân cư, các trục đường giao thông với sự tham gia của tất cả cơ quan đơn vị, nhà hàng, khách sạn, các hộ gia đình trên địa bàn. Điểm mới trong năm nay là thị xã yêu cầu các hộ kinh doanh phải tham gia dọn vệ sinh trên khu vực bãi biển theo lịch hàng tuần và sử dụng dụng cụ sàng rác theo mẫu quy định.

Tại hội nghị, thị xã đã phân công trách nhiệm cho từng ban ngành, đơn vị và đưa ra nhiệm vụ, khu vực cụ thể cho các lực lượng tham gia thực hiện vệ sinh môi trường. Thị xã cũng sẽ tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không thực hiện đúng theo kế hoạch đã phân công.

Thanh Vân – Duy Quý