Khối Hải Bằng 2 – Phường Nghi Hòa tổ chức ngày Đại đoàn kết

Đăng ngày 14/11/2016

haibang

Trong những năm qua thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đến nay kinh tế ở khối Hải Bằng 2 có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đã có nhiều cải thiện, thể hiện trên các mặt đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái.

haibang1

Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: du lịch dịch vụ, chăn nuôi, nông nghiệp, chế biến nước mắm, và xuất khẩu lao động, thu nhập trung bình năm 2015 là 36triệu đồng/ người.

haibang2

Năm 2016, mặc dù ảnh hưởng sự cố môi trường biển, nhưng kinh tế của người dân vẫn giữ vững, tỷ lệ hộ khá,  giàu  là 56%.

haibang5

Trong năm 2016 nhân dân trong khối đã thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, có 139/146 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 15%.

haibang6

Tỷ lệ học sinh đến độ tuổi đều đến trường 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Hàng năm ban công tác mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia đóng góp đầy đủ các loại thuế quỹ, các cuộc vận động phát huy nội lực.

haibang3

haibang4

Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống  MTTQVN  là dịp cổ vũ mỗi người dân Hải Bằng 2, thi đua học tập ra sức lao động sản xuất, chiến đấu thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phấn đấu đến năm 2017 được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen khối văn hóa tiêu biểu.

Ngọc Ánh