Khối Bình Minh-Nghi Thủy sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy

Đăng ngày 03/11/2021

Sáng ngày 3/11, khối Bình Minh, phường Nghi Thủy đã tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Các đồng chí: Nguyễn Thị Dung – Ủy viên BTV-Trưởng ban tổ chức Thị ủy- Trưởng đoàn chỉ đạo tại phường; Võ Minh Vỹ – Ủy viên Ban chấp hành Thị ủy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường cùng dự.

Tại cuộc họp chi bộ khối Bình Minh đã đưa ra các nội dung sinh hoạt: Thông qua 19 điều đảng viên không được làm; Một số thông tin nổi bật phù hợp trong tình hình hiện tại để đảng viên chi bộ nắm bắt; Chi bộ khối cũng đã thông qua nội dung của Quy định số 08-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thông qua Nghị quyết kết nạp đảng viên mới; Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 10.

Các đảng viên dự sinh hoạt cũng tham gia thảo luận sôi nổi những vấn đề khối đang triển khai nhất là bàn về những hạng mục để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. MTTQ phường cũng chỉ đạo chi bộ các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, rà soát lại một số chỉ tiêu cuối năm để đốc thúc thực hiện sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Trưởng ban tổ chức Thị ủy Nguyễn Thị Dung nhấn mạnh: Chi bộ khối Bình Minh là chi bộ đầu tiên của phường Nghi Thủy triển khai sinh hoạt chi bộ mẫu đánh giá theo Quy định 08-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy Nghệ An, vì vậy chi bộ cần nắm bắt quy định này để tiến hành chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và rút ra những hạn chế trong quá trình sinh hoạt để tiếp tục thay đổi sao cho các buổi sinh hoạt ngày càng có chất lượng hơn. Hoan nghênh những đóng góp thảo luận thẳng thắn của các đảng viên trong chi bộ, đồng chí mong muốn chi bộ tiếp tục ghi nhận những đóng góp đó để từng bước tháo gỡ khó khăn, đoàn kết, nổ lực hoàn thành những chỉ tiêu đặt ra, nhất là các chỉ tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đồng chí còn nhấn mạnh thêm việc xây dựng đề án phát triển du lịch tại phường Nghi Thủy, khối Bình Minh là khối trọng điểm nằm trong đề án, vì vậy yêu cầu cán bộ, đảng viên và nhân dân khối dốc toàn tâm toàn lực cùng chính quyền thực hiện thắng lợi những nội dung của đề án trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, khối cũng như phường cần có những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới song hành với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Để đánh giá xác thực chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, BTV Thị ủy Cửa Lò cũng đã thông qua kế hoạch dự và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí cấp ủy viên tham dự và chi bộ cơ sở căn cứ bảng tiêu chí của Quy định 08-QĐ/TU để chấm điểm, đánh giá chất lượng của buổi sinh hoạt; Trên cơ sở các tiêu chí để báo cáo đánh giá, phân loại cấp ủy, chi bộ một cách trung thực, khách quan nhất, từng bước góp phần nâng cao chất lượng của các chi bộ tại địa phương

                                                                  Nguyễn Hương – Duy Quý