Khối 5 – Phường Nghi Hương tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng ngày 12/11/2016

aaa1

aaa2

aaa3

Chương trình văn nghệ mở đầu đã góp phần làm cho không khí ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khối 5, phường Nghi Hương càng thêm tưng bừng, sôi nổi. Trong những năm qua, bà con nhân dân khối 5 luôn đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm. Khối tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Bà con đề cao tinh thần chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm tốt công tác khuyến học, xã hội hoá giáo dục, vệ sinh môi trường sạch đẹp… Kết quả, hàng năm có 95% gia đình được công nhận văn hóa. Khối luôn giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa.

aaa4

aaa5

Cũng trong dịp này, Quỹ vì người nghèo của thị xã đã tặng 6 suất quà động viên 6 hộ nghèo trên địa bàn nhằm thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và động viên nhau cùng vươn lên trên cuộc sống.

Thanh Vân – Duy Quý