Khối 2 – P.Thu Thủy tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Đăng ngày 15/11/2016

k2tt

Những năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng khối phố văn minh, khối 2 phường Thu Thủy đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững;

k2tt1

k2tt2

Mối quan hệ gữa bà con nhân dân ngày càng gắn bó, đoàn kết. Năm 2016, toàn khối có 167/170 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 30 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

k2tt3

k2tt4

Ngoài tổ chức bữa cơm gia đình trong ngày đại đoàn kết, khối 2 phường Thu Thủy còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như múa lân, đốt lửa trại và uống rượu cần, tạo không khí tươi vui, phấn khởi để cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

k2tt5

k2tt6

Dịp này, UBMTTQVN thị xã Cửa Lò đã trao 3 suất quà cho 3 hộ nghèo của khối./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh