Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Vạn Lộc

Đăng ngày 28/03/2014

 

Nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo đền Vạn Lộc được trích từ ngân sách thị xã gần 3 tỷ đồng, và gần 200 triệu đồng quyên góp từ các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm. Sau 5 tháng trùng tu, tôn tạo, đến nay ngôi Đền đã được hoàn thành với các hạng mục như: Di chuyển nhà trung điện ra trước 2m, thay toàn bộ ngói, rùi mè, đắp lại Long – Li – Quy- Phượng; Nâng cấp sân thượng điện và hạ điện; Trùng tu phục chế lại 6 cột đèn; Làm mới 9 bộ cửa bằng gỗ lim chạm trổ hoa văn; Phục chế 4 vị tướng văn võ tả hữu; Làm mới một tác môn bằng đá xanh; Làm lại cổng ra vào tả hữu; Lát toàn bộ đá xanh trong khuôn viên Đền và xây mới 2 lan can gữa trung và hạ điện.

Đầu tư, tôn tạo lại Đền Vạn Lộc đã góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh của ngôi Đền; Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đền Vạn Lộc trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách gần xa./.

Theo: Đàm Hiền