Khai mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND TX Cửa Lò Khoá III, Nhiệm kỳ 2004-2009

Đăng ngày 20/03/2014

 

Về dự kỳ họp này có các ông Nguyễn Hữu Lậm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; Lê Minh Thông, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã; Lê Thanh Ty, Đại biểu HĐND Tỉnh bầu tại TX Cửa Lò-Giám đốc Xí nghiệp Sông Lam, các vị đại biểu đại diện cho các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp Thị cũng về tham gia Kỳ họp cùng các vị đại biểu HĐND thị xã đại diện cho trên 5 vạn cử tri toàn Thị xã đã về tham gia Kỳ họp quan trọng này.

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt cho thường trực HĐND Thị xã, ông Hoàng Đức Cường, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã Khai mạc Kỳ họp.

Tiếp đó, ông Phan Công Lưu, Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- XH, QP-AN năm 2008; phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2009. Theo báo cáo nói trên thì trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thị xã ước đạt 19,3 %; tổng giá trị sản xuất của toàn Thị xã đạt 1118 tỷ đồng tăng 21,4 % so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó các ngành dịch vụ đạt 510 tỷ đồng tăng 21,4 % so với cùng kỳ; Công nghiệp và xây dựng đạt 536 tỷ đồng tăng 22,7 % so với cùng kỳ; Nông- lâm- ngư nghiệp đạt 72 tỷ đồng tăng 12,5 % so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách đạt trên 113,2 tỷ đồng. Nhìn chung trong năm 2008, tình hình kinh tế xã hội của Thị xã có những chuyển biến tích cực.

Sau phần báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- XH, QP-AN năm 2008; phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2009 của ông Phan Công Lưu, Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, ông Nguyễn Đình Tiến- Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã thay mặt UBND Thị báo cáo, giải trình 1 số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Cũng trong buổi sáng ngày 24/12/2008, Kỳ họp đã tiến hành thảo luận ở Tổ. Theo lịch phân công, đã có 3 tổ thảo luận. Tổ 1 bao gồm các vị đại biểu HĐND Thị xã được bầu tại Phường Nghi Hải, Nghi Hoà và xã Nghi Hương. Tổ 2 bao gồm các vị đại biểu HĐND Thị xã được bầu tại phường Nghi Tân và xã Nghi Thu. Tổ 3 bao gồm các vị Đại biểu HĐND được bầu tại các phường Nghi Thuỷ và Thu Thuỷ. Cùng tham gia thảo luận ở tổ với các vị đại biểu HĐND Thị xã còn có đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp Thị./.

Theo: Khắc Giang