Khai giảng lớp học nghề chế biến hải sản

Đăng ngày 07/07/2014

Tham gia khóa học có 28 học viên là hội viên Hội LHPN Thị xã Cửa Lò có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu học nghề. Đây là lớp học nằm trong dự án: ” Đào tạo nghề và chương trình tín dụng nhỏ cho phụ nữ bị và khộng bị tàn tật xây dựng các nhóm nghề và đào tạo hướng dẫn viên” Hội phụ nữ năm 2014 do SODI/BMZ tài trợ.

Trong thời gian 60 ngày các học viên vừa được học lý thuyết vừa kết hợp thực hành tại các khu chế biến thủy hải sản trên địa bàn. Kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ dạy nghề và có thể vào làm việc ở các doanh nghiệp, trang trại hoặc tự phát triển nghề tại gia đình. Việc tham gia lớp học nghề này sẽ giúp cho các học viên đảm bảo được việc làm của mình, vừa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở các làng nghề đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý