Phóng sự: Khách du lịch thích thú đến với Chợ Bến Cá Nghi Thuỷ – Cửa Lò

Đăng ngày 13/04/2022