Kết quả sau 1 năm thực hiện chỉ thị 17 ở Cửa Lò

Đăng ngày 13/01/2015

Nghi Thủy, cơ quan Đảng-Đoàn thể; cơ quan chính quyền, Chi cục thi hành án dân sự, Ban quản lý các dự án, Công an thị xã, Nghi Hòa, Viện kiểm sát nhân dân và Trung tâm phát triển quỹ đất cho thấy : vai trò người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị đã cơ bản đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Không có hiện tượng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ ở cấp thị xã và cơ sở..Đặc biệt, đã nổi lên 1 số điển hình tập thể và cá nhân như: Cơ quan Thị ủy, khối dân có 100 % tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện tốt chỉ thị 17 và Quy định 25 của Thị ủy gắn với việc đăng ký và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cơ quan UBND thị xã và 1 số UBND phường cải tiến thực hiện 1 cửa liên thông trong cải cách hành chính đạt kết quả cao; Chi cục Thuế thị xã ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện đề án cải tiến thủ tục hồ sơ kê khai nọp thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân

AQuang-tangKNCVề phía cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị nói trên cũng đã có những chuyến biến rõ rệt như: chấp hành nghiêm túc các quy định về việc không hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng; Không uống rượu bia trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, kể cả khi tổ chức hội nghị; Không sử dụng giờ hành chính làm việc riêng; Không đi muộn về sớm; Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, công việc đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, tránh gây phiền hà sách nhiễu khinthi hành nhiệm vụ, công vụ; Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và quy tắc ứng xử văn minh, lịch sự của cán bộ công chức, viên chức theo quy định.

                                                                   Khắc Giang