Cửa Lò: Đại hội Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

Đăng ngày 12/01/2015

anh Bao tro khuyet tat

Hiện nay trên địa bàn TX Cửa Lò có 543 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Trong đó người khuyết tật đặc biệt nặng là 161 người; người khuyết tật nặng là 382 người. Số trẻ được nuôi dưỡng tại cộng đồng là 42 trẻ.

            Để thực hiện tốt công tác bảo trợ, chăm sóc, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với trẻ mồ côi và người khuyết tật.  Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra 9 chương trình hành động cụ thể, đồng thời tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ, trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi về vật chất lẫn tinh thần; xây dựng các mô hình, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời lồng ghép của các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan đơn vị đối với công tác chăm sóc người khuyết tật và trẻ mồ côi.

           Đại hội cũng đã bầu ra 21 người vào Ban chấp hành Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côinhiệm kỳ 2015- 2020; trong đó có 05 người được bầu vào ban thường vụ.

           Nhân dịp này,  Hội bảo trợ người khuyết tập và trẻ mồ côi Tỉnh đã tặng 7 xe lăn, TX Cửa Lò tặng 12 suất quà, mõi suất 400 ngàn đồng cho các đối tượng là người khuyết tật và trẻ mồ côi./.

                                                        Thanh Bình- Duy Quý