Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ Hội Xuân 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 05/01/2022