Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cửa Lò

Đăng ngày 04/08/2014

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thị xã thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh 02/9 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị xã Cửa Lò (29/8/1994 – 29/8/2014); UBND Thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG:

1. Thời gian:  

– Thời gian thực hiện: từ ngày 20/8/2014 đến 23/8/2014.

– Riêng UBND các Phường tổ chức 2 đợt:

  + Đợt 1: hoàn thành trước ngày 10/8/2014,

  + Đợt 2: từ ngày 20/8/2014 đến 23/8/2014.

2. Đối tượng tham gia:

Tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các khách sạn, nhà hàng, hộ kinh doanh, UBND các phường trên địa bàn thị xã ra quân tham gia hưởng ứng chiến dịch để đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng Quốc khánh 02/9 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Thị xã.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC:

1. Phân công chỉ đạo của UBND Thị xã:

+ Đ/c Doãn Tiến Dũng chỉ đạo các đơn vị lao động tại các phường Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Tân, Nghi Thủy.

+ Đ/c Nguyễn Thị Dung chỉ đạo các đơn vị lao động tại các phường Nghi Hương, Nghi Hải, Nghi Hòa.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò:

+ Phân công bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổng vệ sinh môi trường của các phường và các đơn vị được giao.

+ Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.

+ Phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện của các đơn vị.

3. UBND các phường:

– Tổ chức phát động, chỉ đạo, giám sát các cán bộ công nhân viên UBND phường, các tổ chức (Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân,…), hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn ra quân tổng dọn vệ sinh các trục đường giao thông (trừ các trục đường do Công ty CP MTĐT và DVDL Cửa Lò đảm nhận theo hợp đồng đã được ký với UBND Thị xã), khơi thông cống rãnh, mương tiêu nước trong địa bàn Phường quản lý.

– Chỉ đạo, giám sát các nhà hàng, kiốt kinh doanh ở lâm viên, bãi biển thực hiện các nhiệm vụ: Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực trong, xung quanh ki ốt mình, khu lâm viên nơi được giao để kinh doanh, khu vực bãi biển từ trước mặt kiốt đến mép nước biển.

Giao UBND các phường giám sát chặt chẽ việc lao động của các tổ chức, đơn vị, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn; có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện vệ sinh môi trường theo kế hoạch và đảm bảo hoàn thành trước ngày 24/8/2014. Báo cáo kết quả tham gia của từng kiốt về việc thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường về cho UBND thị xã thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường; nếu ki ốt nào không tham gia, các phường giám sát chặt chẽ và lập danh sách báo cáo UBND thị xã, để UBND thị xã có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

– Phường Nghi Tân, Nghi Thuỷ tổ chức vớt và thu gom rác thải trong lòng Lạch Lò lên tập kết đúng nơi quy định để CTCP môi trường và DVDL Cửa Lò vận chuyển; đồng thời yêu cầu người dân không được tiếp tục xả rác xuống lạch Lò và có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

4. Các tổ chức, đơn vị, cơ quan, trường học và hộ kinh doanh kiốt khu vực lâm viên, bãi biển, các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn:

– Các hộ kinh doanh kiốt khu vực lâm viên, bãi biển có trách nhiệm tham gia tổng vệ sinh môi trường khu vực kinh doanh khu lâm viên và bãi biển từ trước mặt kiốt đến mép nước biển.

– Các khách sạn, nhà hàng bố trí lực lượng tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, quét, thu gom rác thải xung quanh khu vực kinh doanh của mình; tập kết rác thải đúng nơi quy định để Công ty CP môi trường đô thị và DVDL Cửa Lò thu gom, vận chuyển.

– Các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong và xung quanh cơ quan của mình, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

5. Đài phát thanh truyền hình thị xã Cửa Lò:

          Phổ biến nội dung kế hoạch trên phương tiện đài phát thanh và truyền hình thị xã liên tục các ngày trước đợt tổng dọn vệ sinh môi trường.

6. Công ty cổ phần Môi trường đô thị và DVDL Cửa Lò:

          – Huy động lực lượng và phương tiện để tham gia thu gom bốc, vận chuyển và xử lý lượng rác của chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thị xã.

– Chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường tại các khu vực đã được giao theo hợp đồng của UBND Thị xã.     

III. Yêu cầu:

     + Các đơn vị phải bố trí đầy đủ lực lượng, dụng cụ (cuốc, xẻng, cào, gánh và các dụng cụ vận chuyển cần thiết ) để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     + Nghiêm cấm việc chôn lấp rác tại khu vực bãi biển.

      + Tổ chức lao động phải đảm bảo an toàn, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

     + Khi thực hiện xong công việc phải báo cáo để phòng: Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên toàn Thị xã nhằm phục vụ lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Thị xã, UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các cấp chính quyền phường, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã Cửa Lò