Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn ở Cửa Lò

Đăng ngày 23/06/2014

Theo đó, thị xã yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị và UBND các phường kiểm tra, khảo sát, phát hiện và phân loại đúng đối tượng để quản lý, nuôi dưỡng, chuyển trả về địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm vủa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện chủ trương “5 không” trong quản lý hoạt động du lịch của thị xã để nhân dân được biết và tích cực tham gia. Gia đình, dòng họ và cộng đồng tổ chức tốt việc tiếp nhận, nuôi dưỡng đối tượng, phòng ngừa không để tình trạng tái lang thang, xin ăn. Triển khai ký cam kết không để xảy ra tình trạng bán hàng rong kết hợp xin ăn xảy ra trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch, nơi công cộng trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý địa bàn, thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý tạm trú tại các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, nhà trọ, nhà cho thuê…để ngăn chặn tình trạng người từ các địa phương khác tập trung về thị xã đế bán hàng rong kết hợp xin ăn.

          Các nội dung đều phục vụ cho mục đích giảm thiểu người lang thang, xin ăn nơi công cộng, khu du lịch trên địa bàn thị xã để đảm bảo ANTT, văn minh đô thị, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch, KT – XH./.

Thanh Vân