UBND Thị xã yêu cầu tăng cường chỉ đạo hoạt động Du lịch

Đăng ngày 24/06/2014

Trong thời gian qua, các địa phương, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn Thị xã đã bám sát Kế hoạch, nhiệm vụ Thị xã giao trong công tác chỉ đạo, quản lý du lịch nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; Việc thực hiện chủ trương “5 không” và Quy chế quản lý Du lịch có nhiều tiến bộ, chất lượng dịch vụ được nâng cao, công tác vệ sinh môi trường, VSAT – TP, an toàn tắm biển đảm bảo, văn hoá giao tiếp ứng xử chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về Du lịch, đặc biệt là chủ trương “5 không” vẫn còn nhiều thiếu sót, cần được chấn chỉnh kịp thời; Tình trạng xe ô tô điện tập trung trước cổng khách sạn để chèo kéo khách; Hiện tượng xe ô tô xuống các điểm kinh doanh phía đông đường Bình Minh vẫn còn diễn ra, hoạt động bán hàng rong, và ăn xin có chiều hướng gia tăng vào những ngày cuối tuần và ngày lễ. Các điểm bán hàng ăn sáng, nước giải khát, đồ lưu niệm lấn chiếm hành lang giao thông giải quyết chưa dứt điểm; doanh nghiệp hoạt động mô tô nước chưa chấp hành nghiêm quy định của nhà nước.
Hiện nay đang trong giai đoạn cao điểm của năm du lịch, lượng khách về tham quan nghỉ dưỡng ngày càng tăng. Do vậy yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch đặt ra hết sức cấp thiết, đặc biệt là quản lý thực hiện tốt chủ trương “5 không” và Quy chế hoạt động du lịch, dịch vụ. UBND Thị xã giao cho các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường tiếp tục chỉ đạo và phối hợp để xử lý dứt điểm những tồn tại nêu trên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2014.
1. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài TTTH Thị xã: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, quy định của Thị xã trong quản lý Du lịch. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời đề xuất giải quyết những bất cập, vướng mắc trong quản lý du lịch, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động Văn hoá, văn nghệ, TDTT tạo không khí sôi động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Thị xã và phục vụ năm du lịch. Chỉ đạo đài truyền thanh bãi biển tiếp tục đổi mới nội dung, thường xuyên viết tin, bài tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách trong hoạt động du lịch; Đặc biệt là chủ trương “5 không”; dịch vụ mô tô nước, xe điện hoạt động trên địa bàn.
2. Công an Thị xã: Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra đảm bảo an ninh – trật tự, an toàn xã hội; an toàn giao thông phục vụ Du lịch. Quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp làm mất ANTT và có những hành vi thiếu văn hoá đối với Du khách, phối hợp với các Phòng, ban ngành chức năng, UBND phường xử lý những trường hợp vi phạm Quy chế quản lý Du lịch, chủ trương “5 không”; đặc biệt xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, hoạt động xe ô tô điện trên địa bàn.
3. Đội thanh tra đô thị: Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp các ngành chức năng, UBND phường xử lý những trường hợp vi phạm Quy chế quản lý Du lịch, chủ trương “5 không”; đặc biệt xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, hoạt động xe ô tô điện. Phân tổ đi kiểm tra xử lý và phân rõ đối tượng vi phạm trên địa bàn từng phường cụ thể; tổng hợp báo cáo hàng ngày về UBND Thị xã qua phòng VHTT để tham mưu chỉ đạo kịp thời.
4. Phòng Quản lý đô thị:
– Tăng cường tham mưu quản lý việc thực hiện quy hoạch; phối hợp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm như chặt, phá cây, mở đường phá vỡ công viên. Chủ trì phối hợp các phòng chức năng, công an Thị xã kiểm tra chấn chỉnh dịch vụ xe ô tô điện, có biện pháp xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.
5. Phòng tài chính kế hoạch:
Chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra việc niêm yết công khai giá và bán theo giá niêm yết; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
6. Phòng Y tế: Chủ trì phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra công tác VS – ATTP đối với các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn; xử lý nghiêm các đối tượng bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh.
7. Phòng Tài nguyên môi trường và Công ty cổ phần DVDL&MT:
– Chỉ đạo các khách sạn, nhà nghỉ, các điểm kinh doanh dịch vụ Du lịch thực hiện tốt công tác xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường khu vực lâm viên bãi tắm, tổ chức thu gom xử lý rác thải không để rác tồn đọng qua ngày, kiên quyết xử lý những trường hợp vứt rác bừa bãi và vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định.
8. Phòng LĐTBXH: Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Thị xã, đặc biệt ở các khách sạn, nhà nghỉ, các điểm kinh doanh dịch vụ Du lịch. Tiến hành thống kê, phân loại và có phương án quản lý các đối tượng ăn xin hoạt động trên địa bàn.
9. Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai:
– Phân công cán bộ túc trực thường xuyên 24/24, sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách tắm biển.
– Chủ trì hỗ trợ phương tiện, cử cán bộ phối hợp với tổ kiểm tra hoạt động mô tô nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý mô tô nước.
10. UBND phường:
– Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Quy chế quản lý Du lịch của UBND Thị xã, đặc biệt là chủ trương “5không” và Quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh đảm bảo trật tự an ninh trên khu vực lâm viên bãi tắm.
– UBND các phường giao cho các ki ốt kinh doanh dịch vụ phía Đông đường Bình Minh phải có thùng đựng rác lưu động để thu gom rác trên bãi tắm, đặc biệt là rác Hải sản để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách tắm biển.
– Hiện nay hoạt động du lịch đang vào tháng cao điểm vì vây yêu cầu Chủ tịch UBND Phường trực tiếp chỉ đạo, phân công trách nghiệm cho từng thành viên, rõ người, rõ việc, tổ chức họp BCĐ du lịch cùng với Đội an ninh du lịch phường mỗi tuần 1 lần để kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm xẩy ra trên địa bàn và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc lên UBND Thị xã có phương án xử lý.
(Yêu cầu UBND Phường Nghi Hương, Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Thủy, Nghi Hải, Nghi Hòa vào thứ 3 hàng tuần báo cáo bằng văn bản về phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp trình UBND Thị xã biết để kịp thời đôn đốc chỉ đạo).
– Chủ động phối hợp các ngành chức năng Thị xã xử lý dứt điểm các hiện tượng nêu trên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Du lịch năm 2014.
Nhận được công văn này yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Văn phong HĐND-UBND thị xã Cửa Lò