Kế hoạch của UBND thị xã Cửa lò về tổng dọn vệ sinh môi trường phục vụ du lịch năm 2021.

Đăng ngày 08/04/2021