Họp Uỷ viên UBND thị xã Cửa Lò tháng 8/2023

Đăng ngày 15/08/2023

Sáng ngày 15/8, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã chủ trì họp Ủy viên UBND thị xã phiên tháng 8/2023. Dự phiên họp có các đồng chí: PCT HĐND, UBND, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các phường.

Phiên họp đã thông qua 07 nội dung quan trọng liên quan đến các vấn đề, như: Những công trình ưu tiên đầu tư 4 tháng cuối năm 2023. Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng một số công trình đầu tư trên địa bàn. Triển khai trồng cây xanh trên địa bàn gắn với một số nội dung của Tổng công ty Sữa Vinamilk. Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch triển khai kích cầu du lịch trong những tháng thấp điểm. Kết quả 03 năm triển khai kế hoạch xây dựng bệnh viện vệ tinh giúp người dân được sử dụng dịch vụ chất lượng cao như bệnh viện cấp tỉnh tại cơ sở.

 Một trong những nội dung được phiên họp tập trung nghe và cho ý kiến là những công trình ưu tiên cho những tháng còn lại năm 2023. Theo đó, tổng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 theo Nghị quyết số 15 ngày 21/12/2022, Nghị quyết số 03 ngày 5/4/2023 của HĐND thị xã là 378 tỷ đồng, trong đó tổng khối lượng giải ngân 07 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch ước đạt 74,623 tỷ đồng đạt 19,74% so với kế hoạch HĐND thị xã đề ra; Trong đó, 44,623 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất và 30 tỷ từ nguồn cơ chế đặc thù. Nguồn từ thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 14,3% kế hoạch đề ra nên dẫn tới thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng, bồi thường GPMT. Nhiều công trình, dự án trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều vướng mắc. Số lượng công trình tồn đọng chưa quyết toán vẫn còn. Công tác quyết toán dự án hoàn thành tiến độ còn chậm…

Dự kiến đất giá quyền sử dụng đất những tháng còn lại năm 2023 đạt 92,5 tỷ đồng, dự kiến sẽ ưu tiên giải ngân cho các công trình trọng điểm, như: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, các công trình chỉnh trang phía tây đường Bình Minh, các công trình trong khu dân cư kiểm mẫu và điểm đến…

Hội nghị cũng đã dành thời gian để nghe và cho ý kiến cho những nội dung còn lại./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật