Họp chuẩn bị cho Đại hội thi đua quyết thắng và diễn tập tác chiến trị an và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2011

Đăng ngày 26/03/2014

 

Theo đó, cuộc họp đã thống nhất giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội thi đua quyết thắng lực lưỡng vụ trang thị xã Cửa Lò 2008-2011 sẻ được tổ chức vào ngày 18/8 tới đây tại Nhà nghỉ điều dưỡng quân khu 4. Đặc biệt, UBND thị xã yêu cầu Ban chỉ huy quân sự thị xã phải chủ trì tham mưu, phối hợp với các Phòng, đơn vị ở thị xã để tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước Đại hội và các điều kiện về nhân vật lực cho Đại hội thi đua quyết thắng lực lưỡng vụ trang thị xã Cửa Lò 2008-2011 diễn ra 1 cách trang trọng, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao

Riêng nội dung về diễn tập tác chiến trị an và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2011, cuộc họp lần này cũng đã thống nhất cao với phương án sẻ giao cho các Phòng, đơn vị cấp thị xã có liên quan phối hợp với Đảng ủy, UBND 2 phường Nghi Hòa và Nghi Hải tổ chức diễn tập các nội dung nói trên tại địa phương. Ngay sáng Chủ Nhật, ngày 22/7 tới đây, sẻ tổ chức cuộc diễn tập thử tại phường Nghi Hòa.

Theo: Khắc Giang