Họp BCH Đảng bộ thị xã phiên tháng 3/2023

Đăng ngày 04/04/2023

Sáng ngày 4/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã họp để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN quý I năm 2023 và bàn một số nội dung quan trọng.

Hội nghị đã thông qua các nội dung, như: Tổ chức Lễ phát động Quỹ ủng hộ tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò. Nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN quý I năm 2023. Nghe báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động kích hoạt năm du lịch Cửa Lò năm 2023. Nghe và cho ý kiến kết quả rà soát quỹ đất và phương án danh mục công trình thu hút đầu tư các dự án dịch vụ, thương mại lần 2. Nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện kế hoạch tham mưu, chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa bàn; xây dựng hình ảnh người cán bộ  công an trên phố biển “Đẹp trong lòng dân, thân thiện trong lòng du khách” . Nghe và cho ý kiến kết quả triển khai, thực hiện chương trình phối hợp gữa UBND thị xã với ủy ban MTTQ và các tổ chức CT – XH thị xã giai đoạn 2021 – 2025.

Một trong những nội dung được phiên họp dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến, đó là: Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN quý I năm 2023 trên địa bàn thị xã. Theo đó, trong 03 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.110 tỷ đồng đạt 24,2% KH năm 2023, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách ước đạt 83,3 tỷ đồng đạt 12,36 % so với dự toán HĐND thị xã giao, bằng 47,7% so với cùng kỳ năm 2022. Do tổng thu ngân sách đạt thấp nên dẫn tới nguồn ngân sách dành cho đầu tư công, bồi thường GPMB gặp khó khăn. Bất động sản chịu nhiều tác động, thị trường trầm lắng…

Tại hội nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ thị xã đã cùng nhau thảo luận, bàn các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại. Trong đó, tập trung hoàn thành chỉnh trang các hạng mục phía Đông đường Bình Minh, các nội dung khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò và các hoạt động năm du lịch 2023. Tăng cường công tác đấu giá đất để có nguồn thu phục vụ đầu tư XDCB, bồi thường GPMT các dự án. Tuyên truyền nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các quy định, chủ trương, chính sách  về du lịch thị xã. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai  đồng bộ chữ ký số, dịch vụ bưu chính công ích, đô thị thông minh IOC…

Đàm Hiền – Duy Quý