Hơn 120 đoàn viên, thanh niên Cửa Lò tham gia lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đăng ngày 27/10/2023

Sáng ngày 27/10, Ban thường vụ Thị đoàn Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Hơn 120 cán bộ, đoàn viên, thanh niên được Trung tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó, Chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự thị xã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; đồng thời chia sẻ những lợi ích của quân nhân nhập ngũ trong việc rèn luyện thể lực, nếp sống có nguyên tắc chuẩn mực trong môi trường quân đội, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức, hình thành nên đề kháng với vai trò, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Buổi tập huấn đã truyền lửa cho ĐVTN khơi dậy được vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình, để cho thế hệ ĐVTN biết được rằng muốn bước đi vững chãi trên con đường phía trước thì phải đặt tình yêu quê hương, đất nước là trên hết, là kim chỉ nam và là lý tưởng cao đẹp cho mọi hành động.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đoàn các cấp tại thị xã duy trì thường xuyên nhờ đó mà nhận thức của cán bộ, ĐVTN trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật ngày càng được nâng lên. Đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tuyên truyền, đảm bảo thực chất, hiệu quả như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp, thông qua truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền bằng việc vận động ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường bằng các buổi ngoại khóa…

       Nguyễn Hương – Tạ Nhật