Hội truyền thống Trường Sơn – Đường mòn Hồ Chí Minh Cửa Lò: Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đăng ngày 28/03/2014

Thành lập năm 2009, đến nay Hội truyền thống Trường Sơn – Đường mòn Hồ Chí Minh thị xã Cửa Lò đã tập hợp được 272 hội viên nguyên là bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn. Mặc dầu tuổi đã cao nhưng thời gian qua hội viên Hội truyền thống Trường Sơn – Đường mòn Hồ Chí Minh thị xã Cửa Lò luôn tích cực thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Đại hội là dịp các hội viên lựa chọn những người có trình độ, nhiệt huyết bầu vào Ban chấp hành để tiếp tục dẫn dắt phong trào hội ngày thêm phát triển. Thông qua đó giúp đỡ nhau trong cuộc sống; Đồng thời tuyên truyền tới thế hệ trẻ hôm nay về những chiến công, hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đã từng công tác, chiến đấu, phục vụ trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn năm xưa để góp phần thống nhất nước nhà như hôm nay.