Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ”

Đăng ngày 30/05/2023

Sáng ngày 30/5, tại Thị xã Cửa Lò, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Cục ứng dụng và phát triển Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “ Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc và bắc Trung Bộ”. Tham dự hội thảo có các đ/c Phạm Thế Dũng – Phó cục trưởng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ khoa học và Công nghệ; Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An, lãnh đạo các sở KH&CN khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ và đại diện các Sở ban ngành, lãnh đạo 21 huyện, thành thị trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe một số tham luận về: Một số chính sách của hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chính sách và kết quả hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Tỉnh Nghệ An; Kết quả hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo tại huyện Thanh Chương giai đoạn 2018 – 2022; Một số kết quả nghiên cứu sử dụng Công nghệ IoT và ứng dụng; Công nghệ cacbon hữu cơ và tái tạo môi trường; Giải pháp ứng dụng IoT tối ưu hóa nguồn năng lượng từ BiOgas trong trang tại chăn nuôi; ứng dụng KH&CN góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và Máy tính sử dụng năng lượng xanh.

Ngoài thông qua những nội dung tham luận, tại buổi hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các địa phương; đồng thời có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ của khu vực trong thời gian tới.

Thông qua hoạt động này nhằm đánh giá, xác định và lựa chọn các sản phẩm công nghệ có khả năng liên kết để phát triển theo chuỗi giá trị và đổi mới sáng tạo, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo theo vùng miền. Góp phần tạo bước chuyển biến trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời làm cơ sở cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn các tỉnh phía Bắc,và Bắc Trung Bộ.

Mỹ Hạnh – Duy Quý