Cửa Lò tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 5/2023

Đăng ngày 30/05/2023

Sáng ngày 30/5, Trung tâm chính thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị uỷ Cửa Lò tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 5/2023. Các đồng chí Thường trực Thị uỷ; Báo cáo viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Thị uỷ, cơ quan Khối dân, cơ quan chính quyền thị xã; Các đồng chí Báo cáo viên thị xã; Các đồng chí Báo cáo viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị uỷ; Bí thư chi bộ 39 khối; đại diện Hội Khuyến học, hội Cựu giáo chức thị xã tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Hải Yến- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ báo cáo nhiều nội dung quan trọng gồm: Một số kết quả giữa nhiệm kỳ của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Tình hình thế giới và quan hệ đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây và định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị: Trong thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền các nội dung mang tính thường xuyên, thường kỳ và dài hạn, đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn thị xã cần bám sát nội dung các tài liệu liên quan, các chuyên đề được thông tin tại Hội nghị hôm nay và tình hình thực tiễn để tổ chức tuyên truyền tại đơn vị, địa phương đảm bảo tính chính xác, kịp thời, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Phan Thành- Duy Quý