Hội thảo nâng cao chất lượng chương trình tiếng dân tộc

Đăng ngày 25/03/2014

 

Ở Nghệ An, người dân tộc thiểu số có hơn 41 vạn người, chiếm gần 20% dân số trong toàn tỉnh. Những năm qua, đài PTTH Nghệ An đã thực hiện nhiều chương trình phát thanh truyền hình tiếng dân tộc tuyên truyền vận động bà con thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trung bình mỗi tháng, Đài có 4 chương trình truyền hình và nhiều chương trình phát thanh tiếng dân tộc phản ánh mọi lĩnh vực trong cuộc sống đến với bà con một cách nhanh chóng và kịp thời nhất. Với hình thức chuyển tải phong phú, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của bà con nên các chương trình đạt hiệu quả tuyên truyền cao. Ở các bản làng đã hình thành các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự…Hội thảo chú trọng việc trang bị thêm trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên bộ phận tiếng dân tộc. Ở các chương trình thời sự và văn nghệ tiếng dân tộc cần tăng cường hơn nữa tiếng nói của bà con, phản ánh sát thực hơn những tâm tư, nguyện vọng của người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa.

Theo: Ngọc Hà – Sỹ Đạt-Khắc Giang