Hội thảo liên kết – hợp tác đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Nghệ An.

Đăng ngày 26/03/2014


Trong thời gian 1 buổi, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, Cục sở hữu trí tuệ, Sở tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An, các trường đại học và 7 đơn vị cấp huyện đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nghe lãnh đạo Sở khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An báo cáo đánh giá tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2011- 2012 và định hướng trong những năm tiếp theo. Đồng thời, Hội thảo cũng được nghe các nhà khoa học trình bày một số kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu và các trường Đại học trong cả nước có khả năng áp dụng vào Nghệ An như: Tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao phù hợp với vùng sinh thái; Các nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện chăn nuôi; Các nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I có khả năng áp dụng và nhân rộng trong điều kiện Nghệ An; Một số ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp của Viên thổ nhưỡng nông hóa…

Hội thảo liên kết – hợp tác đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Nghệ An lần này là điều kiện kiện để các lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học nhìn lại bức tranh tổng thể cuả hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Nghệ An trong những năm qua, từ đó có những kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy liên kết – hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Nghệ An trong những năm tiếp theo./.
.

Theo: Đàm Hiền-Ngọc Ánh
.