Hội phụ nữ xã Nghi Thu: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 – 2010

Đăng ngày 21/03/2014

 

5 năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nên Hội phụ nữ xã Nghi Thu đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Tổ chức hội liên tục đạt danh hiệu xuất sắc. Riêng năm 2006, năm 2007 và năm 2009 được Trung ương hội phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen. Đời sống của chị em được cải thiện rõ rệt. Năm 2006, tỷ lệ gia đình hội viên nghèo chiếm 0,9% thì nay giảm còn 0,48%. Toàn hội có hơn 90% gia đình hội viên phụ nữ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chị em luôn chú trọng việc giáo dục con cháu tránh xa các tệ nạn xã hội và tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phương.
Ngoài biểu dương các tập thể và cá nhân xuất sắc, Hội nghị còn bầu 5 đại biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 -2010 cấp Thị xã. Đồng thời đề ra 1 số chương trình, giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015.

Theo: Hữu Lương