Hội nông dân thị xã Cửa Lò tổng kết 2014

Đăng ngày 22/12/2014

Hội nông dân Thị xã Cửa Lò vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Hội nông dân Tỉnh khóa VII về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội. Tham dự hội nghị có các đ/c Mai Văn Minh – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã, Nguyễn Xuân Đức – Phó chủ tịch UBND Thị xã.

Năm 2014, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như định hướng cho hội viên trong việc phát triển kinh tế nên đời sống của hội viên hội nông dân Cửa Lò ngày càng được cải thiện. Các phong trào nông dân như: thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo, thi đua xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị …được các cấp hội thực hiện tốt. Năm qua, hội đã tổ chức 31 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho 1.272 lượt hội viên, 3 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 96 hội viên và triển khai dự án nuôi bò thịt cho 25 hộ. Bên cạnh đó công tác ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được hội thực hiện tốt, hiện tại tổng số dư nợ của Hội là trên 48 tỷ đồng với 3.045 hộ được vay vốn.

Tại hội nghị các đại biểu đã cũng nhau bàn bạc thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội và phong trào nông dân năm 2015.

Đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 02 của BCH Hội nông dân Tỉnh khóa VII về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội của Hội nông dân Thị xã Cửa Lò đã nhận thấy rõ, nhất là về chế độ sinh hoạt chi, tổ hội đảm bảo, nghiêm túc hơn, chất lượng cao hơn.

Dịp này, đã có 20 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội nông dân năm 2014, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 được UBND Thị xã và Hội nông dân Cửa Lò khen thưởng.

Mỹ Hạnh – Duy Quý