Hội nông dân Cửa Lò sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03

Đăng ngày 02/07/2014

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội đã thực hiện nghiêm túc, có chất lượng với 100% cán bộ, hội viên được học tập nghị quyết. Các cơ sở Hội đã thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị gắn với phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nêu cao ý chí tự lực tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong thời gian qua, Hội nông dân TX Cửa Lò đã tín chấp cho nông dân vay vốn qua Ngân hàng CSXH thị xã với số dư lên đến trên 51 tỷ đồng cho hơn 2.100 hộ vay phục vụ cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Xây dựng thêm 37 mô hình kinh tế, qua đó hàng năm tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con em hội viên với bình quân thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng; Giúp 149 hộ viên thoát nghèo. Ngoài ra, Hội nông dân TX còn vận động hội viên tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công với hàng chục tỷ đồng, cộng thêm Ngân sách địa phương xây dựng 2km đường bê tông, 21 km đường điện thắp sáng, 1 km đường bê tông phục vụ cho an sinh xã hội… Trong phong trào SXKD giỏi giai đoạn 2012 – 2014, toàn thị Hội có 15 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 50 hộ đạt cấp tỉnh và 330 hộ cấp cơ sở.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị đã tạo được bước chuyển mới trong nhận thực và hành động của cán bộ, hội viên nông dân nhằm xây dựng mô hình điển hình, phương pháp, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả đối với sự nghiệp phát triển bền vững của các cấp Hội nông dân trên địa bàn TX.

Dịp này có 3 tập thể và 7 cá nhân điển hình được tôn vinh khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị lần này, Hội nông dân thị xã đã tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014./.

Đàm Hiền – Duy Quý