Hội nông dân Tỉnh tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa VIII

Đăng ngày 02/07/2014

Trong báo cáo đánh giá về hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội nông dân Tỉnh Nghệ An đã nêu lên kết quả nổi bật về các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt trên 226 nghìn ha, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 736 nghìn tấn, tăng 1,86% so với cùng kỳ.Về chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra…Song song với đó, Tỉnh hội cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động các cấp hội đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của BTV Tỉnh hội về ‘Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân tăng trưởng nguồn tài chính vì mục tiêu xây dựng hội vững mạnh.’ Đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế, riêng 6 tháng đầu năm 2014 các cấp hội đã tập trung triển khai được 287 mô hình. Tuy nhiên, để đạt được kết quả cao trong 6 tháng cuối năm nay, tại hội nghị này các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào thi đua do TW Hội phát động có hiệu quả thiết thực.

Dịp này, BCH Tỉnh hội nông dân khóa VIII đã bầu bổ sung 7 đ/c vào ủy viên vào BCH tỉnh hội khóa VIII nhiệm kỳ (2013 – 2018) và khen thưởng cho 7 đơn vị có thành tích về cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” và 18 đơn vị có thành tích trong việc thực hiện Hội chợ, triển lãm Nông nghiệp Thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2014./.

Mỹ Hạnh-Tạ Nhật