Hội người cao tuổi phường Nghi Hải tổ chức Đại hội lần thứ VI

Đăng ngày 13/01/2021

Sáng ngày 13/1, Hội người cao tuổi Nghi Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự đại hội có đồng chí Mai Văn Minh – Chủ tịch Hội người cao tuổi Thị xã Cửa Lò, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các đoàn thể địa phương và 128 đại biểu đại diện cho hội viên toàn phường.

Hội người cao tuổi phường Nghi Hải hiện có hơn 860 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ hội viên đã nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, thi đua hưởng ứng tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; Đoàn kết đẩy mạnh phong trào ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, cán bộ hội viên người cao tuổi phường còn tích cực tham gia vào hệ thống chính trị xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần đưa phường Nghi Hải ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 Đại hội đã dành thời gian tập trung thảo luận về phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi phường nhà, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tích cực cùng với Đảng bộ và chính quyền tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hải lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Hội người cao tuổi phường Nghi Hải lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành và bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội Hội NCT Thị xã Cửa Lò khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dương Tân