Hội người cao tuổi Cửa Lò sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 15/07/2014

Sáng nay: 15/7/2014, Hội người cao tuổi Thị xã Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.Lãnh đạo một số phòng, Ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã và các tổ chức đoàn thể cùng dự.

6 tháng đầu năm 2014, Hội người cao tuổi thị xã Cửa Lò đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, phong trào thi đua của hội cũng như địa phương phát động. Trước hết là công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của Hội các cấp được thực hiện đầy đủ. Công tác kiểm tra, chỉ đạo cơ sở cũng được thực hiện thường xuyên. Hội người cao tuổi thị xã còn tích cực chỉ đạo cơ sở đổi mới nội dung chương trình công tác và hình thức sinh hoạt nên đã thu hút ngày một nhiều người cao tuổi vào Hội. Đến thời điểm này Hội người cao tuổi Thị xã có gần 4100 hội viên, tăng hơn đầu năm 2014 là 156 người, tỷ lệ tập hợp đạt 85%. Công tác chăm sóc Người cao tuổi được thực hiện tốt. Cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể luôn quan tâm đến việc mừng thọ, chăm sóc sức khỏe cũng như thực hiện các chế độ bảo trợ xã hội cho người cao tuổi. Qua đó tạo thêm động lực để người cao tuổi Cửa Lò hăng hái tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương. Đồng thời thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, gia đình và góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, Hội nghị đã thảo luận và đưa ra các chương trình, biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao nêu gương sáng” để chào mừng 20 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

                                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh