Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2014

Đăng ngày 09/01/2015

Sáng ngày 8/1/2015, dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Thị Dung – PCT UBND Thị xã, cùng với lãnh đạo các phòng, ban ngành liên quan đã tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế, dân số năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 do Sở y tế Tỉnh Nghệ An tổ chức.

TK-yteCác đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe các báo cáo về công tác y tế, dân số năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, báo cáo tình hình sử dụng thuốc trang thiết bị y tế năm 2014 – 2015, báo cáo công tác dân số KHHGĐ và phổ biến nội dung  sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, viện phí và các văn bản liên quan…Năm qua, công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã thực hiện tốt,  ngành y tế Nghệ An đã khám bệnh cho trên 5,7 triệu lượt người, điều trị nội trú trên 440 ngàn lượt bệnh nhân, phẫu thuật trên 50 ngàn ca các loại,…Và trong thời gian tới ngành y tế Nghệ An tiếp tục từng bước hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Riêng về công tác y tế, dân số trên địa bàn Thị xã Cửa Lò trong năm qua đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác y tế dự phòng luôn được quan tâm giám sát. Trong năm 2014 không có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xẩy ra, UBND Thị xã đã kiểm tra , giám sát trên 380 bếp ăn tập thể. Công tác khám chữa bệnh đang từng bước bước đáp ứng  nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn,7/7 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia,  tổng số lượt khám bệnh trong năm trên 96.000 người. Công tác DS – KHHGĐ được tập trung thực hiện, tất cả 7/7 phường đều triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ thu hút trên 2.500 người tham gia. Đây là tiền đề quan trong để ngành y tế Cửa Lò tiếp tục đề ra các chương trình hành động cụ thể cho năm 2015 và thời gian tiếp theo./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật