HĐND phường Nghi Hải khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 9

Đăng ngày 09/01/2015

Sáng ngày 08/01/2015, Hội đồng nhân dân phường Nghi Hải khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014, thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương và  thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2015

HD-NDNHaiTheo báo cáo của UBND phường trình bày tại kỳ họp, năm 2014, tổng giá trị sản xuất của phường Nghi Hải đạt gần 621 tỷ đồng. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại đạt 335 tỷ đồng, Công nghiệp- xây dựng cơ bản đạt gần 229 tỷ đồng, Nông lâm ngư nghiệp và thủy sản đạt 57 tỷ đồng. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,6 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,78%; Thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,6 tỷ đồng. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều đổi mới; Trong năm, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước cũng như của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong năm, HĐND phường Nghi Hải còn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu; Đồng thời thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách, và đầu tư kinh phí xây dựng cơ bản năm 2015, với các mục tiêu cơ bản: tổng giá trị sản xuất đạt 682,5 tỷ đồng và thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,4 triệu đồng/năm./.

                                                                           Thanh Bình- Duy Quý