Cửa Lò học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 16/05/2023

Chiều ngày 16/5, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu của hội nhập, phát triển”. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Trưởng, phó ban, ngành đoàn thể; Bí thư, Thủ trưởng các cơ quan tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quốc Tuấn – Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về những nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm được ra mắt nhân dịp 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (01/2/2013 – 01/2/2023).

Tác phẩm được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất là “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực  từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt” tuyển chọn những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự đánh giá cao, tin tưởng, ủng hộ, đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Mục đích cao nhất là nâng vị thế, vai trò của Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh, xóa bỏ những lẫn tạp của một bộ phận tha hóa làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Đảng cộng sản. Sự thanh trừ và loại bỏ những “hạt sạn” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi cần sự kiên trì, kiên quyết. Nội dung của tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mỗi bài viết thể hiện trí tuệ, tầm nhìn sáng suốt, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và có sức thuyết phục cao, được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Tác phẩm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ trên phương diện chống tham nhũng mà bao hàm cả những vấn đề xã hội tiêu cực khác. Song hành với tốc độ phát triển của kinh tế, xã hội thì những vấn nạn lệch văn hóa đang cần loại bỏ để xây dựng đất nước hung thịnh về mọi mặt, lấy xây dựng biểu tượng con người Việt Nam làm nền tảng để đánh giá sự tăng trưởng toàn diện mà bền vững của một đất nước.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng là một chuyên đề được hội nghị thông qua. Việc học và làm theo Bác cần được đẩy mạnh rộng khắp, nhân rộng và có hiệu ứng mạnh mẽ, tạo nên nhiều tầng lớp con người có giá trị, từ đó có tri thức làm nền tảng, đạo đức là thước đo để xây dựng nền văn hóa XHCN đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Cần sự bản lĩnh, niềm tin và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị là thông điệp mà hội nghị mang lại nhằm thay đổi nhận thức, hành vi để mỗi đảng bộ, cán bộ, đảng viên thấm nhuần và thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực cũng như xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh. Tất cả là trách nhiệm, là mệnh lệnh để góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại thị xã trong sạch vững mạnh, con người Cửa Lò văn minh, hiện đại.

                                                      Nguyễn Hương – Tạ Nhật