Hội nghi giao ban cụm thi đua Hội CCB sáu Tỉnh Bắc Trung Bộ

Đăng ngày 19/06/2014

         

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, hội dung hoạt động đa dạng, phong phú, nên phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của cụm 6 tỉnh Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến THừa Tiên Huế) đã đạt được kết quả cao, góp phấn tích cực vào nhiệm vụ tham gia  xây dựng, bảo vệ Đảng , chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở  cơ sở. Tích cự gương mẫu trong phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI); Xây dựng và phát triển  mối quan hệ giữa Hội CCB với các ngành, các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị,  Đ/c Thái Văn Hằng Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Hội CCB các tỉnh, góp phần  thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng. Đặc biệt là cùng Đảng và nhà nước đấu tranh giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, cũng như tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước của dân tộc ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại Hội Nghị, ngoài đánh giá kết quả đã làm được trong 6 tháng đầu năm, bàn và đè ra các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. các Đại biểu đã  tập trung trao đổi, đề xuất, quyết tâm nêu cao vai trò trách nhiệm của người CCB, cùng với nhân dân cả nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

                                                                            Thanh Bình-Tạ Nhật