Hội nghị báo chí văn nghệ toàn quốc 2014

Đăng ngày 22/08/2014

Báo cáo chung của Hội nghị nêu: Báo chí văn nghệ là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng. Cả nước hiện có trên 80 cơ  quan báo chí văn học, nghệ thuật thuộc Liên hiệp cácHội VHNT Việt Nam, các hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo chí văn nghệ của một số bộ, ngành. Tại 63 tỉnh thành trên cả nước, ngoài các ấn phẩm báo chí văn nghệ của hội VHNT địa phương, thì các ấn phẩm báo Đảng, chương trình Đài PTTH cũng đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề VHNT với thời lượng đáng kể. Hệ thống các cơ quan báo chí… đã giúp cho độc giả, công chúng có thêm nhiều lựa chọn trong việc tìm hiểu, khám phá và cảm thụ về văn học, nghệ thuật; đồng thời cũng khẳng định vai trò, vị thế của báo chí văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội.

Phần thảo luận, đại diện các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đã tập trung đưa ra những vấn đề cụ thể trong hoạt động thông tin về văn hóa – văn nghệ của mình ở từng chuyên trang, chuyên mục, chương trình… Đi sâu nêu những khó khăn cũng như thảo luận về yêu cầu nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả trong xây dựng nội dung và và tổ chức thông tin văn học nghệ thuật  báo chí văn nghệ đến với công chúng nhằm tạo hiệu ứng tích cực cao nhất có thể; kinh nghiệm về bồi dưỡng nâng cao năng lực, tay nghề đội ngũ hoạt động báo chí văn nghệ; đề cập đến mối quan hệ của báo chí văn nghệ đối với đội ngũ sáng tác, văn nghệ sỹ nói chung; chú trọng mảng lý luận phê bình… Hội nghị cũng thống nhất cao, báo chí văn nghệ trong mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới nhằm đáp ứng thông tin thẩm mỹ một cách nhanh nhất, kịp thời nhất cho công chúng, cần bám sát định hướng từ quán triệt Nghị quyết T.Ư 9 Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Các đại biểu cũng đã phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế của báo chí văn nghệ hiện nay; các xu thế và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí văn nghệ; đồng thời thảo luận về những định hướng hoạt động của báo chí văn nghệ trong thời gian tới./.

                                                                  Thanh Bình- Đậu Thuận