Hội nghị Báo cáo viên TX Cửa Lò tháng 3/2023

Đăng ngày 31/03/2023

Sáng ngày 30/3, Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2023. Đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã dự và định hướng công tác Báo cáo viên trong thời gian tới.


Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Hà – Phó GĐ Trung tâm chính trị thị xã đã thông tin về các chuyên đề, như: Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trước yêu cầu mới. Chuyên đề về những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây và định hướng thời gian tới. Thông tin nhanh về hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ  thống chính trị trên địa bàn thị xã 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng còn lại.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Đ/c Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các Báo cáo viên tập trung tuyên truyền các ngày Lễ, sự kiện lớn trong tháng 4 như : Khai trương Du lịch Cửa Lò năm 2023 và các hoạt động trong năm du lịch 2023, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh 2023..
Đàm Hiền