Hội nghị báo cáo kết quả công tác giám sát việc tổng rà soát người có công

Đăng ngày 12/12/2014

Chiều nay: 12/12/2014, UBMT Tổ quốc thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác giám sát việc tổng rà soát người có công với cách mạng trên toàn thị xã. Đ/c Nguyễn Thị Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã về dự.

Theo báo cáo của đoàn giám sát, thấy nổi lên một số vấn đề như : Việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công trên toàn thị xã cơ bản đã thực hiện tốt theo quy định của Nhà nước; Cán bộ làm công tác chính sách và các đơn vị, cá nhân có liên quan đã phối hợp và triển khai đồng bộ, hiệu quả và giúp các đối tượng chính sách kịp thời giải quyết các chế độ; Cơ bản không có các sai phạm nghiêm trọng về thực hiện chế độ chính sách..

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác chính sách ở Cửa Lò về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 1 số đơn vị còn chủ quan chưa thật sự sâu sát; Các tổ chức thành viên như Hội CCB, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ở các phường thiếu hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; Một số phường hiểu chưa đầy đủ, toàn diện về chủ trương tổng rà soát các đối tượng chính sách; Còn có sự sai lệch về thông tin của các đối tượng chính sách…

Đoàn giám sát cũng kiến nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức xác minh và báo cáo cho Ủy ban MTTQ thị xã về 57 trường hợp là các đối tượng chính sách còn có sự sai lệch giữa tỷ lệ thương tật rà soát và mức chi trả thực tế; 113 đối tượng đề nghị hưởng chế độ Thanh niên xung phong..

Qua nghe phát biểu của các đại biểu, chủ trì hội nghị cũng cho rằng, kết quả nói trên cũng chỉ là thông tin phản ánh của các thành viên giám sát, chưa phải là kết quả cuối cùng nên đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan cùng nghiên cứu để cùng nhau làm tốt hơn công tác chính sách, góp phần bù đắp 1 phần mất mát cho các gia đình có công với cách mạng.

      KG-DQ