Hội LHPN Nghi Hải: Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 24/05/2024

Chiều ngày 24/5, Hội LHPN phường Nghi Hải tổ chức Hội nghị Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị có đ/c Trần Thị Hoàng Phương – Chủ tịch Hội LHPN Thị xã Cửa Lò, đại diện quỹ TYM chi nhánh Cửa Lò, lãnh đạo Đảng uỷ HĐND – UBND – UBMTTQ các đoàn thể địa phương, và hội viên hội LHPN trong phường tham dự.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội LHPN phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương Thị xã, phường và chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phường Nghi Hải lần thứ 25 đề ra cụ thể hóa vào nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ hàng năm. Hội LHPN Nghi Hải luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, tích cực phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức chung lòng, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Kết quả, trong 2,5 năm Hội LHPN Nghi Hải 100% chi hội cam kết thi đua, 100% cán bộ, 90% hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập Bác : 2 cuộc cho gần 300 lượt hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, hội duy trì mô hình “ Phụ nữ tiết kiệm” giúp nhau phát triển kinh tế bình quân năm trên 1,2 tỉ, duy trì mô hình ngôi nhà xanh 7/7 chi hội được 7,9 triệu, giúp để giúp phụ nữ khuyết tật. Đăng ký và thực hiện 6 mô hình “Dân vận khéo” trị giá 300 triệu thu hút trên 80% cán bộ, hội viên tham gia, nhiều mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác được thực hiện như: mô hình tiết kiệm phế liệu, thực hiện tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, ngôi nhà xanh…Qua bình xét phong trào thi đua có 01 chị cán bộ hội được trung ương hội biểu dương khen thưởng, 02 chị hội viên được Tỉnh hội được biểu dương khen thưởng, 02 chị hội được hội LHPN thị xã biểu dương và Hội LHPN phường, đề xuất biểu dương, tôn vinh 12 điển hình tiêu biểu, công nhận và khen thưởng 36 chị cán bộ, hội viên xuất sắc.

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tiếp theo. Trong đó, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình cũ đồng thời xây dựng mới các mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu nguyện vọng của hội viên và gắn với hoạt động của Hội. Tập trung xây dựng mô hình tập hợp hội viên nhất hội viên cao tuổi và hội viên thanh niên. Nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ trong việc xây dựng và hoạt động của các mô hình. Việc xây dựng các mô hình phải được khảo sát chặt chẽ, đảm bảo tính khá thi và có khả năng nhân rộng tránh hình thức./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý