Hội LHPN Cửa Lò sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 06/07/2022

Sáng ngày 6/7, Hội LHPN Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022, Giai đoạn 1 đề án 938: Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027
6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN thị xã Cửa Lò đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động của hội. Đặc biệt, đã xây dựng được 9 công trình lớn trong việc thực hiện xây dựng đô thị văn minh, tiếp sức cho 40 cháu được đăng ký nhận đỡ đầu ở 7/7 phường, hỗ trợ được 7 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, xây dựng được 3 mô hình tổ hợp tác …
Về kết quả thực hiện giai đoạn 1 (2017 – 2022) đề án ” Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 – 2027 đã được Hội LHPN Cửa Lò triển khai, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ. Trong đó, đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như: 100% cán bộ chuyên trách của các cơ quan liên quan tham gia đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội đặt ra tại địa phương, có 250 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước hành vi bạo lực…
Bên cạnh đánh giá kết quả đã đạt được, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, nhằm tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hội nghị đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm về nhiệm vụ hội 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện tốt đề án 938 giai đoạn 2 trong thời gian tới.
Dịp này, Hội LHPN Thị xã đã khen thưởng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 1, đề án 938 ” Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027″./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý