Hội LHPN – Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã Cửa Lò truyền thông tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Đăng ngày 08/12/2023

Chiều ngày 8/12, tại phường Nghi Thu, Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã Cửa Lò tổ chức buổi truyền thông tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Dự buổi truyền thông có bà: Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã;  Trần Thị Hoàng Phương  – Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Cửa Lò; cùng các bà trong Ban chấp hành  Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; đại diện phòng Lao động  – Thương binh và xã hội thị xã, chi hội phụ nữ Công an Cửa Lò cùng đại diện Đảng ủy, UBND phường Nghi Thu, Ban Thường vụ Hội LHPN 7 phường.
Tại buổi truyền thông, chị em phụ nữ thị xã Cửa Lò được nghe bà Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã quán triệt chủ đề: truyền thông tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
Để buổi truyền thông thêm sinh động, Hội LHPN thị xã còn tổ chức  giao lưu và tặng cho những chị  trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.
Buổi truyền thông còn nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh