Hội cựu TNXP thị xã Cửa Lò tổng kết công tác hội năm 2013

Đăng ngày 24/12/2013

Năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội cựu TNXP thị xã Cửa Lò luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trước đồng đội để thực hiên tốt nhiệm vụ đề ra; Tổ chức Hội đã dần ổn định. Trong năm, Hội đã xây dựng được quỹ Nghĩa tình đồng đội từ 130 – 186 triệu đồng cho hội viên vay để chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cùng với các hoạt động, như: Tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa, Hội TNXP thị xã còn quan tâm động viên các gia đình hội viên tích cực thi đua phát triển kinh tế. Toàn Hội hiện có trên 23 mô hình điển hình trong sản xuất phắt triển ngành nghề dịch vụ. Trong đó có nhiều mô hình có thu nhập từ 150 – 200 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 20 – 30 hội viên; Đời sống kinh tế được cải thiện, các phong trào văn hóa ngày càng được nâng lên.

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân, Hội cựu TNXP thị xã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội./.
.