Hội đồng thẩm định của Bộ xây dựng: Đã có quyết định công nhận đô thị loại III cho Cửa lò

Đăng ngày 20/03/2014

 

Tại buổi làm việc này, sau khi nghe báo cáo đề dẫn, các tài liệu có liên quan đến việc công nhận Thị xã Cửa Lò trở thành đô thị loại III, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã phát biểu đánh giá: Nhìn chung các tiêu chí trên các lĩnh vực KTXH, VHXH, QPAN và cơ sở hạ tầng của Cửa Lò là đạt tiêu chuẩn với các tiêu chí đô thị loại 3 của Bộ xây dựng. Hội đồng thẩm định đã thống nhất đề nghị Bộ xây dựng ra quyết định công nhận TX Cửa Lò là đô thị loại III trực thuộc Tỉnh Nghệ An.

Như vậy, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND thị xã Cửa Lò theo các điều kiện quy định về đô thị loại III của Chỉnh phủ và Bộ xây dựng, đô thị du lịch biển này đã được công nhận là đô thị loại III. Đây là điều kiện quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Cửa Lò phấn đấu xây dựng thị xã Cửa Lò ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Theo: Khắc Giang