Hội đồng nhân dân Thị xã Cửa Lò tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011

Đăng ngày 23/03/2014

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân TX Cửa Lò đã tổ chức được 22 kỳ họp và thông qua 66 nghị quyết về các vấn đề Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Nhờ những nghị quyết kịp thời, sát đúng với thực tế nói trên mà trong suốt 7 năm qua, Thị xã Cửa Lò đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư đúng và kịp thời..Đặc biệt, Hội đồng nhân dân TX Cửa Lò cũng thông qua nhiều đề án liên quan đến các lĩnh vực như: Điều chỉnh địa giới hành chính để thuận lợi trong công tác quản lý nhân hộ khẩu và phát triển kinh tế xã hội; Sáp nhập các trường học để thuận lợi cho công tác dạy và học; Chuyển đổi Trường THPT Bán công sang mô hình trường công lập; Ban hành các đề án về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý..Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân TX Cửa Lò đã ban hành 25 quyết định thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát hoạt động của UBND các cấp và các ngành cấp thị có liên quan; Tổ chức 42 lượt tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp để nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Dịp này, Uỷ ban nhân dân TX Cửa Lò đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội đồng nhân dân các cấp ở Cửa Lò nhiệm kỳ 2004-2011.

Theo: Khắc Giang