Hội đồng nhân dân các phường Nghi Thu và Nghi Hòa tổ chức kỳ họp cuối năm 2013

Đăng ngày 24/12/2013

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND phường báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Theo đó, tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt gần 1.400 tỷ đồng, đạt 105% chỉ tiêu KH thị xã giao. Dịch vụ – du lịch vẫn chiếm tỷ trọng cao với 66% trong cơ cấu ngành. Trên lĩnh vực VH – XH, Nghi Thu có 94% gia đình văn hóa. Toàn phường hiện còn hơn 90 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ gần 9%. Các chế độ chính sách được thực hiện nghiêm túc. QP – AN đảm bảo. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn tồn tại những bất cập: Văn hóa ứng xử trong kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác bồi thường GPMB chưa tích cực, vẫn còn tồn tại tình trạng sinh con thứ 3 trở lên. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra cho Nghi Thu trong năm 2014. Bên cạnh đó, phường sẽ phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng lên 12 – 13% so với năm 2013, tổng giá trị sản xuất tăng 13 – 14%.

Kỳ họp thứ 6, HĐND phường Nghi Thu cũng đã nghe và cho ý kiến đối với các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2014; báo cáo kiểm điểm về công tác chỉ đạo điều hành năm 2013; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Nghe phát biểu của UBMTTQ phường về vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn phường.

Cũng trong sáng nay, HĐND phường Nghi Hoà đã tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân phường khoá XVII. Tham dự kỳ họp có các đ/c Doãn Tiến Dũng – PCT UBND Thị xã, Mai Văn Minh, Phó chủ tịch HĐND Thị xã.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND phường đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013, báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND phường năm 2013, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và nhiệm vụ giải pháp năm 2014. Năm 2013, tổng giá trị sản xuất của phường ước đạt 404,2 tỷ đạt 116,7% KH năm. Trong đó, dịch vụ 186 tỷ, công nghiệp xây dựng gần 192 tỷ, nông lâm ngư trên 26,2 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt trên 5,5 tỷ đồng, Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Nghi Hoà khoá XVII cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, cùng nhau thảo luận, bàn bạc và thông qua một số vấn đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Trong đó, tiếp tục thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tập trung chỉ đạo kinh doanh dịch vụ du lịch biển đem lại hiệu quả kinh tế cao. Và giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa XVII./.